ERAF

En klassisk fönster typ med sv'ng-lutningslägen är ett av de mest populära valen. Dessa fönster förblir förstahandsvalet bland kunderna på grund av att de är fullt funktionella och det är samtidigt praktiskt och bekvämt. För det första stämmer den klassiska fönsterdesignen med varje husdesign och förbättrar den visuella bilden av huset. För det andra har fönstret tre öppningsfunktioner så att du kan välja önskad ventilationsmetod. För det tredje, fönstren är lätta att använda, har lång livstid och ger bra värme- och ljudisolering.