Print
Hits: 45931

30.04.2019.

SIA “Pavasars Wood Constructions” uzsāk īstenot pētniecības projektu “Koka apšuvuma materiālu aizsargājoši dekoratīvā termomehāniskā apstrāde”. SIA “Pavasars Wood Constructions” ir sadarbības partneris SIA “Meža nozares kompetences centrs” projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 “Meža nozares kompetences centrs” īstenošanā saskaņā ar 17.04.2019. līgumu Nr. 1.2.1.1/18/A/004. SIA “Pavasars Wood Constructions” pētījuma mērķi ir izstrādāt tehnoloģiju, kurā termiskā apstrāde ir kombinēta ar mehānisko, iegūstot principiāli atšķirīgu koksnes struktūru, kā arī izpētīt iegūto virsmu noturību dažādos izmantošanas apstākļos.

 

30.06.2019.

Pirmajā projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 īstenošanas ceturksnī ir veikta situācijas izpēte, uzdevumu sagatavošana pētniecībai, kā arī materiālu un pakalpojumu iegāde, kas nepieciešama projekta uzsākšanai.

 

30.09.2019.

Otrajā projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 īstenošanas ceturksnī ir turpinājusies situācijas izpēte, uzdevumu sagatavošana pētniecībai – pirms tiek piesaistīts zinātniskais personāls, uzņēmuma iekšienē ir veikta priekšizpēte (t.sk. koksnes sugas izpēte, termomehāniskās  aizsardzības izpēte, kā tehnoloģiju padarīt industriāli ieviešamu), lai pētniecības uzdevums un iepirkuma specifikācija ir iespējami precīzāka. Tāpat ir turpinājusies arī materiālu un pakalpojumu iegāde, kas nepieciešama gan priekšizpētei, gan pētniecībai.

 

SIA