ERAF

Uzsāk īstenot pētniecības projektu “Koka apšuvuma materiālu
aizsargājoši dekoratīvā termomehāniskā apstrāde”


30.04.2019.


SIA “Pavasars Wood Constructions” ir sadarbības partneris SIA “Meža nozares
kompetences centrs” projekta Nr.1.2.1.1/18/A/004 “Meža nozares kompetences
centrs” īstenošanā saskaņā ar 04.03.2018. līgumu Nr. 1.2.1.1/18/A/004.

SIA “Pavasars Wood Constructions” pētījuma mērķi ir izstrādāt tehnoloģiju, kurā
termiskā apstrāde ir kombinēta ar mehānisko, iegūstot principiāli atšķirīgu koksnes
struktūru, kā arī izpētīt iegūto virsmu noturību dažādos izmantošanas apstākļos.

Pirmajā projekta īstenošanas ceturksnī tiek veikta situācijas izpēte, uzdevumu
sagatavošana pētniecībai.

SIA