ERAF

TRÄHUS

Trä har viss känslighet och medvetenhet, vilket framgår av vetenskapliga experiment. I varje religion, traditionell kultur och filosofi, har skogen en djup symbolisk innebörd. Det är så inbäddat i det sociala medvetandet att viss nationell mentalitet eller karaktäregenskaper ofta är förenade med ett visst träd. Det är, till exempel, ek i Frankrike, lind i Tyskland, björk i Ryssland, vit gran i Sibirien, ask i Skandinavien, sequoia i Amerika, baobab i Afrika, lönn i Kanada, etc.

Trähus betraktas som mer sofistikerade var som helst i världen. Människor har i evigheter känt till att trä ger styrka och upprätthåller andlig harmoni. Denna typ av hus gör människor mer avslappnade, inspirerade och kreativa. Det är inte utan anledning.

 

Trä bibehåller värme

Träväggar har utmärkta värmeisolerande egenskaper. Deras värmeisolering är flera gånger högre än den hos en tegel- eller betongvägg av liknande tjocklek. En trävägg av 24-26 cm stockar sparar lika mycket värme som en 1,2 m tegelvägg. Träväggar ackumulerar värme och fördelar den jämnt längs hela rummet. Detta kommer att hålla ditt hus varmt även i isande kyla. Tack vare de unika värmeisolerande egenskaperna, är ett trähus inte bara varmt på vintern, men också svalt på sommaren.

Trä är bra för din hälsa

Trä är ett naturligt byggmaterial utan några skadliga effekter på människokroppen. Ännu mer – det har bevisats att den varma och "soliga" färgen av trä har en positiv effekt på människors sinne, lugnar nervsystemet och skapar en avkopplande miljö.

De elektrostatiska egenskaperna hos trä

De elektrostatiska egenskaperna hos trä säkerställer att ingen statisk elektricitet alstras i rummet och förhindrar ansamling av damm. Detta är viktigt för dem som lider av allergier. Trähus behöver inte luftkonditionering. Alla har hört att trähus är gröna, men inte alla vet att trähus inte behöver luftkonditioneringssystem tack vare den naturliga ventilationen genom väggarna.