ERAF

Ladda ner katalog

TRÄ

Trä är ett naturligt och uthålligt byggmaterial som använts under många århundraden. Det säkerställer ett behagligt mikroklimat och absorberar överflödig fuktighet från utsidan för att sedan ge tillbaka den vid behov. Fönster och dörrar tillverkade i detta naturliga, värdefulla och ekologiska material ger rummet en aura av värme och hemtrevlighet, samtidigt som fasaden får ett elegant utseende. Trä är också ett väldigt praktiskt byggmaterial som karaktäriseras av en lång livslängd, hög mekanisk uthållighet och bra värmeisolerande egenskaper. Jämfört med alla andra befintliga material som används för fönstertillverkning har trä den allra svagaste värmeledningsförmågan, vilket innebär att detta material har utmärkta egenskaper för värmeisolering. Genom att välja träfönster minskar du värmeförlusterna och därigenom utgifterna för värme.

 

LJUDISOLERING

De vanligaste råvarorna som vi använder är furu och ek, men vid behov kan vi tillverka fönster även från andra träsorter. Trä är ett tåligt material med bra ljudisolerande egenskaper. Uppskattningsvis 90% av alla störande ljud kommer in i byggnaden via dörrar och fönster. Buller och avbruten sömn kan ge upphov till olika hälsoproblem, medan bra sömn gör att hjärna och kropp vilar upp sig, vilket i sin tur förbättrar hälsan. Ljuddämpande träfönster är en utmärkt lösning för dig som bor i stadsmiljö, eftersom de isolerar huset från störande ljud utifrån. Träfönster kan alltså förbättra din livskvalitet genom att skapa en rogivande hemmiljö. PAVASARS träfönster har väldigt bra ljudisolerande egenskaper – upp till 38 dB. Som en jämförelse kan nämnas att 15 cm tjocka lättklinkerblock, som ofta används inom byggbranschen, har en ljudisoleringskoefficient på 20 dB – nästan två gånger lägre än våra träfönster.

 

 

MINSKAD ENERÖRBRUKNING

För att minska energiförbrukningen i hemmet måste man utföra en rad värmebesparande åtgärder. En av dessa är kvalitativa värmeisolerande fönster - dåliga fönster kan leda till värmeförluster på upp till 35%. Ju tjockare fönsterram och glas, desto lägre blir koefficienten för värmeförlust (Uw). En tjockare fönsterram tillåter användandet av tre-glas, vilket märkbart förbättrar de värmeisolerande egenskaperna. Genom att använda isolerrutor som fylls med en inert gas kan man ytterligare öka fönstrets värmeisoleringskoefficient. Den inerta gasen ökar temperaturen mellan rutorna vilket gör att fönstret ej släpper ut värme även vid låga yttertemperaturer.

 

TRÄET KAN RENOVERAS

Träfönster kan förnyas hur många gånger som helst, de kan anpassas efter förändringar i interiör eller fasad, vilket inte är möjligt om man använder PVC-fönster. Blir fönstret skadat eller repigt kan man enkelt förnya träfönstret, medan ett PVC-fönster förblir skadat ända tills det byts ut.