ERAF

Last ned katalog

Tømmer

Furu og eik er de mest populære treslagene brukt i produksjonen av trevinduer. Vi kan produsere etter bestilling vinduer med bruk av andre tresorter. Tre er et holdbart materiale som kjennetegnes med gode lydisolerende egenskaper. 90 % av lyden som kommer inn i bygningen ansees som å komme via dører og vinduer. Bråk og avbrutt søvn kan føre til flere helseproblemer. Søvnkvaliteten er som vi alle vet viktig for reparasjon og vedlikehold av hjerne og kropp som igjen er grunnlaget for en god helse. Lydisolerte trevinduer er en god løsning for urbane omgivelser ettersom de beskytter huset mot omgivende bråk. Trevinduer kan øke din livskvalitet ved å bidra til en avslappende atmosfære hjemme. Vinduene produsert av Pavasars Ltd. kjennetegnes ved høy lydabsorpsjon- opp til 38 dB. Til sammenligning, lydabsorpsjon koeffisienten til en 15cm tykk ekspandert leire blokk, som er brukt i bygging er omtrentlig 20 dB som er halvparten av lydisolasjonen til trevinduer.

Energisparing

Med energieffektive hjem kommer en rekke strenge krav til bruk og sparing av varme. En av løsningene er isolerende vinduer av høy kvalitet. Lavkvalitets vinduer kan gi et varmetap på 35 %. Jo tykkere vindusrammen og glassenheten er, jo lavere blir varmetapskoeffisienten, gitt i Uw. Tykkere vindusrammer tillater bruken av trippelrute isolerte glass enheter som øker betraktelig energieffektiviteten til vinduet. Bruken av utvalgte glass og fylling av de isolerte glassenhetene med inertgass forbedrer den termiske isolerings koeffisienten til vinduet. Inertgassen øker temperaturen i glassenheten og man får beholdt innendørstemperaturen selv når det er lave temperaturer utendørs.

Treverket kan bli pusset opp

Ettersom tiden går kan oppussing av trevinduer bli utført et ubestemt antall ganger sammen med bytte av interiør eller fasade. Disse tilpasningene er umulige med PVC-vinduer. Trevinduer kan på en enkel mate bli renovert ved riper eller skade, mens PVC-vinduer vil ha skaden til de blir byttet ut.