ERAF

SIA "PAVASARS HOUSING CONSTRUCTION" ir ģimenes uzņēmums, kas dibināts 1992. gadā. Mūsu galvenās vērtības - ir klientu ērtības un ilgu gadu laikā iegūtā uzņēmuma reputācija

Mūsu uzņēmums specializējas mūsdienīga dizaina kvalitatīvu koka karkasu māju, koka un koka – alumīnija logu un koka durvju ražošana un tirdzniecība, un kokapstrādes industrijā darbojamies jau vairāk, kā 20 gadus. Mēs piedāvājam plaša klāsta produktus un pakalpojumus, un mūsu komanda Jums palīdzēs sākot no idejas, līdz mājas atslēgai Jūsu rokās.

Divdesmit gadu laikā ir uzkrāta nozīmīga profesionālā pieredze un kompetence, līdz ar to varam apgalvot, ka klientiem piedāvājam ļoti augstas kvalitātes pilnu pakalpojumu klāstu. Uzņēmuma un ražošanas attīstība ir veicinājusi produkcijas eksportu Eiropā un Skandināvijas valstīs, kā rezultātā esam ieguvuši nenovērtējamu pieredzi, kas ir mūsu priekšrocība. Mēs lepojamies, ka esam veikuši simtiem veiksmīgu projektu, un ik reizes tiecamies, lai tie būtu patīkams piedzīvojums mūsu klientiem.

SIA „Pavasars” produktu klāsts ir ļoti plašs, un mūsu komanda spēs realizēt visas klienta vēlmes, sākot ar ideju un beidzot ar kvalitatīvu rezultātu.

Lai visiem mūsu klientiem nodrošinātu nemainīgi augstu kvalitāti, SIA „Pavasars Housing Construction” piedāvā pilnu servisu:

 • Konsultācijas;
 • Dizaina izstrāde;
 • Ražošana;
 • Piegāde;
 • Montāžas serviss;
 • Garantija.

 

Sertifikāti:

 • ISO_Pavasars_ENG
 • ISO_Pavasars_LAT
 • SG_Bevis_Cetificate
 • ZGutmann
 • ZGutmann1
 • ZGutmann2
 • conformity_atjaunots
 • lldr_asoc
 • rsz_pavasars_housing_construction_2358-cpr-0137_certificate_16022018-1
 • sertif_VBH
 • vbh_sertif

 

Uzņēmuma politika:

            KVALITĀTES UN DARBA AIZSARDZĪBAS

                                 POLITIKA

SIA „PAVASARS HOUSING CONSTRUCTION”:

Misija: Nodrošināt visaugstākās kvalitātes, mūsdienīga dizaina
produktus un augstas kvalitātes pakalpojumu klāstu mūsu
darbības sfērā, atbilstoši klientu vēlmēm un prasībām, saskaņā
ar pastāvošajiem noteikumiem, normām un standartiem.
Vīzija: Būt līdera pozīcijā ar kvalitāti koka paneļu māju būvniecībā
Latvijas tirgū un ārpus tās. Veicināt Latvijas iekšzemes
kopproduktu eksportu uz ārzemēm. Nodrošināt darbiniekiem
labus darba apstākļus, regulāru darbu un atbilstošu
atalgojumu par paveikto.

Darbības sfēra: Koka paneļu māju ražošana, tirdzniecība un montāža. Arhitektūras izstrāde.

SIA „PAVASARS HOUSING CONSTRUCTION” politika:

 • Apņemas nodrošināt esošos un potenciālos klientus ar augstas kvalitātes
  produkciju/ pakalpojumiem savā darbības sfērā. Uzņēmuma produkcija /
  pakalpojumi atbilst Latvijas Republikas, kā arī Eiropas un Skandināvijas valstu (uz
  kurām tiek eksportēta produkcija) spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un
  starptautiskajiem standartiem.
  Uzņēmums definē kvalitāti kā produkcijas izgatavošanu /pakalpojuma sniegšanu
  atbilstoši klienta vēlmēm un prasībām. Uzņēmuma vadība savā darbībā ievēro
  klientu mainīgās prasības un vēlmes piedāvājamās produkcijas/pakalpojumu klāstā,
  kā arī kvalitātes kritēriju mainīgumu.
  Uzņēmuma galvenais mērķis ir ilglaicīgi gūt peļņu un nodrošināt visaugstāko
  kvalitāti, apkalpojot savus klientus. Par uzņēmuma politikas īstenošanu ir atbildīgs
  katrs uzņēmuma darbinieks, jo katrs darbinieks ir uzskatāms par svarīgu posmu
  kvalitātes sistēmas darbībā un pilnveidošanā. Uzņēmuma vadības uzdevums ir radīt
  nepieciešamos priekšnoteikumus kvalitatīvai produkcijas izgatavošanai
  /pakalpojumu sniegšanai.
  Uzņēmuma vadība pastāvīgi izvērtē kvalitātes vadības sistēmas efektivitāti un
  ekonomiskumu, darbinieku rīcību un izpratni kvalitātes jomā. Darbinieki tiek
  pastāvīgi rosināti iesniegt priekšlikumus kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanai.
  Uzņēmumā pastāvīgi notiek darbinieku izglītošana un kvalifikācijas celšana. Savā
  darbā motivētie darbinieki ir uzņēmuma lielākā vērtība, nodrošinot kvalitatīvas
  produkcijas izgatavošanu vai pakalpojumu sniegšanu un uzņemas atbildību par sava
  darba rezultātiem;
 • Lai nodrošinātu darba drošību un darbinieku, klientu, piegādātāju veselības aizsardzību
  uzņēmuma darbības zonā, apņemas nodrošināt veselībai un drošībai piemērotu darba vidi
 • Uzņemas apzināties un izpildīt piemērojamo normatīvo aktu un citas saistošās
  prasības, tajā skaitā darba aizsardzības normatīvo aktu un citas prasības, kas
  uzņēmumam ir saistošas un attiecināmas uz kvalitātes, darba aizsardzības pārvaldības
  sistēmu, t.sk. būtiskajiem darba vides riskiem (draudiem);
 • Apņemas izpildīt piemērojamās prasības un nepārtraukti pilnveidot ieviesto kvalitātes,
  darba aizsardzības pārvaldības sistēmu, kā arī uzlabot pārvaldības sistēmas efektivitāti
  analizējot uzņēmuma darbību un ievērot tajā noteiktās prasības.